RubyGems Navigation menu

cairo-gobject 3.2.9-x86-mingw32

Ruby/CairoGObject is a Ruby binding of cairo-gobject.

版本列表:

  1. 3.3.6 - March 21, 2019 (19.0 KB)
  2. 3.3.5 - March 09, 2019 (19.0 KB)
  3. 3.3.4 - March 09, 2019 (19.0 KB)
  4. 3.3.3 - March 09, 2019 (19.0 KB)
  5. 3.3.2 - February 02, 2019 (19.0 KB)
  6. 3.2.9 - August 08, 2018 x86-mingw32 (101.0 KB)
显示所有 (133 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Project Team

SHA 256 checksum:

80e0bb9a991ca5650db5348577543b43a7acd27e5462ba87eae46bc7cbb93532

下载总次数 229,635

这个版本 462

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: < 2.6, >= 2.2

相关链接: