RubyGems Navigation menu

calatrava 0.6.11

A framework to build cross-platform mobile apps with high quality native UIs.

版本列表:

  1. 0.6.11 - March 07, 2015 (5.5 MB)
  2. 0.6.10 - October 20, 2013 (5.5 MB)
  3. 0.6.9 - September 23, 2013 (5.5 MB)
  4. 0.6.8 - July 21, 2013 (5.5 MB)
  5. 0.6.7 - June 22, 2013 (5.5 MB)
显示所有 (14 个版本)

Development 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Giles Alexander

SHA 256 checksum:

d9173382869df134c00522040cb434ac34c79c6a5bf7fec91e949890a7b6c2aa

下载总次数 28,930

这个版本 1,828

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: