RubyGems Navigation menu

chef-solr 0.9.0.a10

Search indexing for Chef

版本列表:

 1. 10.30.4 - February 18, 2014 (9.8 MB)
 2. 10.30.2 - December 06, 2013 (9.8 MB)
 3. 10.30.2.rc.0 - December 05, 2013 (9.8 MB)
 4. 10.30.0.rc.2 - December 03, 2013 (9.8 MB)
 5. 10.30.0.rc.1 - November 26, 2013 (9.8 MB)
 6. 0.9.0.a10 - June 07, 2010 (17.6 MB)
显示所有 (124 个版本)

Runtime 依赖关系 (3):

 • chef = 0.9.0.a10
 • libxml-ruby >= 1.1.3
 • uuidtools >= 2.0.0
 • 所有者:

  作者:

  • Adam Jacob

  SHA 256 checksum:

  e4ffd37b0cfdc18a14a0a7aa0e2a1f893d4a95d5b951f5ff35e7b42846aad02c

  下载总次数 587,623

  这个版本 1,920

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本:

  需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

  相关链接: