RubyGems Navigation menu

chlog 1.7.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.7.2 - November 29, 2022 (8.5 KB) 已废弃
  2. 0.8.1 - February 12, 2023 (8.0 KB)
显示所有 (15 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • ccmywish

SHA 256 checksum:

e4a6e33c4d51973695ab2d1edef218ad7574f378e8fd2145d9a82cc15143f167

下载总次数 7,214

这个版本 118

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: