RubyGems Navigation menu

cloudinary 1.0.21

Client library for easily using the Cloudinary service

版本列表:

  1. 1.11.1 - December 22, 2018 (179.5 KB)
  2. 1.11.0 - December 12, 2018 (179.0 KB)
  3. 1.10.1.pre.rc - November 20, 2018 (178.5 KB)
  4. 1.10.0 - November 08, 2018 (179.0 KB)
  5. 1.9.1 - March 05, 2018 (170.5 KB)
  6. 1.0.21 - May 09, 2012 (42.5 KB)
显示所有 (114 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

Development 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Nadav Soferman, Itai Lahan, Tal Lev-Ami

SHA 256 checksum:

472850b6f3a7f7ed3bc570f9d1af1430b5558e815d0bcc31cb0ee0cbb28b7ad7

下载总次数 3,050,861

这个版本 2,428

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: