RubyGems Navigation menu

cloudinary 1.0.85

Client library for easily using the Cloudinary service

版本列表:

  1. 1.11.1 - December 22, 2018 (179.5 KB)
  2. 1.11.0 - December 12, 2018 (179.0 KB)
  3. 1.10.1.pre.rc - November 20, 2018 (178.5 KB)
  4. 1.10.0 - November 08, 2018 (179.0 KB)
  5. 1.9.1 - March 05, 2018 (170.5 KB)
  6. 1.0.85 - April 08, 2015 (116.5 KB)
显示所有 (114 个版本)

所有者:

作者:

  • Nadav Soferman, Itai Lahan, Tal Lev-Ami

SHA 256 checksum:

71ff8293fd3f52001935045c322ff3d741c74e5a219d958778108fd5d7d9b6a4

下载总次数 3,050,934

这个版本 70,228

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: