RubyGems Navigation menu

couchbase 1.2.0.dp4-x86-mingw32

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.0.pre.1 - November 04, 2014 java (3.8 MB)
  2. 1.3.15 - January 18, 2017 (130.5 KB)
  3. 1.3.15 - January 18, 2017 x64-mingw32 (3.1 MB)
  4. 1.3.15 - January 18, 2017 x86-mingw32 (2.8 MB)
  5. 1.3.14 - September 09, 2015 (130.5 KB)
  6. 1.2.0.dp4 - June 06, 2012 x86-mingw32 (202.5 KB) 已废弃
显示所有 (92 个版本)

所有者:

作者:

  • Couchbase

SHA 256 checksum:

dad3873e45892bf905735a2d6d1264ea0df9250ee09544bd27d7ab43c17d462c

下载总次数 364,370

这个版本 28

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: