RubyGems Navigation menu

dalli 2.7.7

High performance memcached client for Ruby

版本列表:

  1. 2.7.11 - September 26, 2020 (34.0 KB)
  2. 2.7.10 - March 16, 2019 (34.5 KB)
  3. 2.7.9 - October 20, 2018 (34.0 KB)
  4. 2.7.8 - April 11, 2018 (34.0 KB)
  5. 2.7.7 - March 15, 2018 (34.0 KB)
显示所有 (56 个版本)

所有者:

作者:

  • Peter M. Goldstein, Mike Perham

SHA 256 checksum:

50c4e3b612ae8ce51a48404bb143e495e6dbc6088c90e496e4b0e2550931bc59

下载总次数 54,511,653

这个版本 831,646

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: