RubyGems Navigation menu

debugger-ruby_core_source 1.1.3

Provide Ruby core source files for C extensions that need them.

版本列表:

  1. 1.3.8 - January 23, 2015 (1.8 MB)
  2. 1.3.7 - November 13, 2014 (1.7 MB)
  3. 1.3.6 - November 11, 2014 (1.7 MB)
  4. 1.3.5 - May 21, 2014 (1.6 MB)
  5. 1.3.4 - May 09, 2014 (1.6 MB)
  6. 1.1.3 - May 30, 2012 (346.0 KB)
显示所有 (26 个版本)

所有者:

作者:

  • Mark Moseley, Gabriel Horner

SHA 256 checksum:

0d75f5f1603e5fb3e115b977b01be970aa5dfd811d0e700ddb4ea13139d303a6

下载总次数 7,935,324

这个版本 244,960

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: