RubyGems Navigation menu

engineyard-cloud-client 1.0.8

This gem connects to the EY Cloud API

版本列表:

  1. 2.1.1 - November 19, 2014 (34.5 KB)
  2. 2.1.0 - April 16, 2014 (34.5 KB)
  3. 2.0.1 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  4. 2.0.0 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  5. 1.0.16 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  6. 1.0.8 - February 14, 2013 (27.5 KB)
显示所有 (23 个版本)

所有者:

作者:

  • EY Cloud Team

SHA 256 checksum:

cdc8299d7d04de0c6c4af18727d6ee8e587db642c463889d9dc5b0d721cb77ae

下载总次数 581,994

这个版本 2,204

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: