RubyGems Navigation menu

environment_information 1.0.137

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.43 - May 11, 2019 (44.5 KB)
  2. 1.2.41 - May 09, 2019 (43.5 KB)
  3. 1.0.137 - June 11, 2017 (29.5 KB) 已废弃
显示所有 (197 个版本)

作者:

  • Robert A. Heiler

所有者:

SHA 256 checksum:

e218d514301196a928b8588704ead45061d578105881bbaa69edd7b314ea2f08

下载总次数 83,289

这个版本 462

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: