RubyGems Navigation menu

environment_information 1.0.139

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.130 - November 07, 2019 (57.5 KB)
  2. 1.0.139 - June 26, 2017 (29.5 KB) 已废弃
显示所有 (241 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b6d5204a92f3d4fa4ea7cb4f65fab3d221d0711db0f1341e69be5cf819678ae8

下载总次数 88,082

这个版本 471

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: