RubyGems Navigation menu

environment_information 1.0.71

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.3.42 - June 25, 2020 (70.0 KB)
  2. 1.0.71 - May 24, 2015 (18.5 KB) 已废弃
显示所有 (303 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d5870ab949ad36253f474d29f6564bbc78ade2d339b03a03797124105f8a25d4

下载总次数 94,915

这个版本 681

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: