RubyGems Navigation menu

environment_information 1.3.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.3.27 - May 30, 2020 (69.5 KB)
  2. 1.3.26 - May 29, 2020 (69.5 KB)
  3. 1.3.25 - May 23, 2020 (69.5 KB)
  4. 1.3.7 - February 17, 2020 (59.0 KB) 已废弃
显示所有 (290 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

a7d820379ee0521205d9fe5be0d475a5988477e0d6d86bbf358e102021baeed1

下载总次数 93,713

这个版本 129

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: