RubyGems Navigation menu

epub-maker 0.0.9

This library supports making and editing EPUB books

版本列表:

  1. 0.1.0 - October 29, 2018 (24.0 KB)
  2. 0.0.9 - March 12, 2018 (24.0 KB)
  3. 0.0.8 - October 09, 2017 (23.5 KB)
  4. 0.0.7 - October 09, 2017 (23.5 KB)
  5. 0.0.6 - October 09, 2017 (23.5 KB)
显示所有 (10 个版本)

所有者:

作者:

  • KITAITI Makoto

SHA 256 checksum:

df05e54ce8a3d5769cfde75b55154138e7ef700c969cf520fb42b8e913eabc87

下载总次数 8,718

这个版本 565

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: