RubyGems Navigation menu

ezid-client 1.9.0.rc1

Ruby client for EZID API Version 2 (http://ezid.cdlib.org/doc/apidoc.html)

版本列表:

 1. 1.9.1 - May 25, 2021 (32.5 KB)
 2. 1.9.0 - April 09, 2021 (32.0 KB)
 3. 1.9.0.rc1 - March 23, 2021 (32.0 KB)
 4. 1.8.0 - June 29, 2018 (31.5 KB)
 5. 1.7.1 - April 20, 2017 (29.0 KB)
显示所有 (35 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • hashie ~> 3.4, >= 3.4.3
 • nokogiri >= 0
 • Development 依赖关系 (5):

  所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • David Chandek-Stark

  SHA 256 checksum:

  53cf7b6d5d1bf45d746578100310467e51d5a4768c02a099c75e6f2d7b646c2b

  下载总次数 98,525

  这个版本 668

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  BSD-3-Clause

  需要的 Ruby 版本: ~> 2.1

  需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

  相关链接: