RubyGems Navigation menu

ezycli 0.2.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0 - April 09, 2019 (8.0 KB)
  2. 0.2.1 - October 31, 2018 (8.0 KB) 已废弃
显示所有 (10 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Theo Morra

SHA 256 checksum:

034075b5c5564c30031289810ec7fcd9edfc6400d31256cfdfdcd0254ae49819

下载总次数 2,572

这个版本 271

许可:

ezyVet Internal Software License

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: