RubyGems Navigation menu

ffi 1.9.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.11.1 - May 20, 2019 java (11.0 KB)
  2. 1.11.1 - May 20, 2019 x86-mingw32 (396.5 KB)
  3. 1.11.1 - May 20, 2019 x64-mingw32 (397.5 KB)
  4. 1.11.1 - May 20, 2019 (848.0 KB)
  5. 1.11.0 - May 17, 2019 java (11.0 KB)
  6. 1.9.1 - October 27, 2013 (1.2 MB) 已废弃
显示所有 (266 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Wayne Meissner

SHA 256 checksum:

1caca8d1ab5c1325b57852220295b96ea47b307ed6a9b5b76d758d805cd83c2d

下载总次数 191,826,434

这个版本 5,204

许可:

LGPL-3

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: