RubyGems Navigation menu

flapjack 0.7.24

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.0 - February 08, 2016 (1.2 MB)
  2. 2.0.0rc1 - January 08, 2016 (1.2 MB)
  3. 2.0.0b1 - December 10, 2015 (1.2 MB)
  4. 1.6.0 - July 09, 2015 (1.2 MB)
  5. 1.6.0rc4 - July 09, 2015 (1.2 MB)
  6. 0.7.24 - September 12, 2013 (460.5 KB) 已废弃
显示所有 (134 个版本)

作者:

  • Lindsay Holmwood, Jesse Reynolds, Ali Graham

所有者:

Fad1e9ed293fc5b3ec7d4abdffeb636fAe0689a4447971bf0515180c6232366f0efe793e7e543dfbc362ccb0f9a6c463Ca38cc6bf58a474e0f6c400fbdc09cc2

SHA 256 checksum:

7cce7869a43f13fdc9d24c587e5077133cea504929751c7a7994134cb0578484

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: