RubyGems Navigation menu

fog 0.3.28

The Ruby cloud computing library.

版本列表:

  1. 2.2.0 - June 18, 2019 (467.5 KB)
  2. 2.1.0 - November 12, 2018 (532.0 KB)
  3. 2.0.0 - March 06, 2018 (544.5 KB)
  4. 2.0.0.pre.0 - September 15, 2015 (1.2 MB)
  5. 1.42.1 - June 28, 2018 (553.5 KB)
  6. 0.3.28 - December 06, 2010 (199.5 KB)
显示所有 (245 个版本)

所有者:

作者:

  • geemus (Wesley Beary)

SHA 256 checksum:

ab291a8d9408348fd71d70ba3b38cf3d2db7b5245d1c04b675a9e20a32aed7ac

下载总次数 40,453,657

这个版本 3,009

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: