RubyGems Navigation menu

frenzy_bunnies 0.0.7

RabbitMQ JRuby based workers on top of hot_bunnies

版本列表:

  1. 0.0.8 - September 16, 2012 (134.0 KB)
  2. 0.0.7 - September 15, 2012 (133.0 KB)
  3. 0.0.6 - September 11, 2012 (89.0 KB)
  4. 0.0.5 - August 26, 2012 (7.0 KB)
  5. 0.0.4 - August 26, 2012 (7.0 KB)
显示所有 (8 个版本)

所有者:

作者:

  • Dotan Nahum

SHA 256 checksum:

6aa2b3ad2df3403a9429c6759bdf64575641e11cc93532570a651b88e5310211

下载总次数 16,297

这个版本 1,953

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: