RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.110

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.110 - February 14, 2016 (53.0 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

2b4d3337fa3e2fcad5a590944d85f4deaaa13e3cb7810cdcb88724f55a9a1290

下载总次数 82,700

这个版本 957

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

相关链接: