RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.158

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.158 - June 11, 2017 (57.5 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

3725cb89a6bd036658ddbe4ec6ca35674c32bc9279b22aa8fce021fbde79a89e

下载总次数 82,579

这个版本 214

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: