RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.17

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.17 - February 12, 2014 (29.0 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

61f185ad99842f7dbaadf79955d57a1d10047a505860b4e32dbce64e76e7d516

下载总次数 82,574

这个版本 431

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: