RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.53

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.53 - July 18, 2014 (40.0 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

eec124041f6c175a325675369ac4b53040b6ee35fee01cda0438255d71b74e95

下载总次数 82,700

这个版本 290

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: