RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.69

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.25 - November 09, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.69 - January 21, 2015 (43.5 KB) 已废弃
显示所有 (223 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

16c513dad9cd14432e543a2cd8622fc3f804e53ef30036e93c8e335818d09e2a

下载总次数 83,414

这个版本 295

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: