RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.82

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.82 - May 24, 2015 (47.5 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

9352b14433cdee6ecc370024282ec3c2e29071c75bf72ac10e58a90d522e4d23

下载总次数 82,574

这个版本 713

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: