RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.87

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.87 - July 14, 2015 (48.0 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0cc27d5a44cd5a3d0cdee946cd2b26d6250ca95cd6a7d11f21ccdcb0b8a405ad

下载总次数 82,651

这个版本 682

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: