RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.0.96

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.25 - November 09, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.0.96 - August 31, 2015 (49.0 KB) 已废弃
显示所有 (223 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

e61795cfd9ff0792cc26d209da18902dde9f38f1cff2249030f04cb2f37ac8bb

下载总次数 83,410

这个版本 659

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

相关链接: