RubyGems Navigation menu

ftp_paradise 1.2.9

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.21 - May 28, 2019 (78.0 KB)
  2. 1.2.9 - January 20, 2019 (77.0 KB) 已废弃
显示所有 (219 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

5ef3b9bff83bdb2fddfa603c71e453c967bb62c54c2c4846da03ded09585a08d

下载总次数 82,696

这个版本 139

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.1

相关链接: