RubyGems Navigation menu

fxruby 1.6.18-x86-mswin32-60

FXRuby is the Ruby binding to the FOX GUI toolkit.

版本列表:

  1. 1.6.40 - December 28, 2018 x86-mingw32 (12.2 MB)
  2. 1.6.40 - December 28, 2018 x64-mingw32 (13.9 MB)
  3. 1.6.40 - December 28, 2018 (1.8 MB)
  4. 1.6.39 - December 25, 2017 x64-mingw32 (16.0 MB)
  5. 1.6.39 - December 25, 2017 (1.8 MB)
  6. 1.6.18 - July 25, 2009 x86-mswin32-60 (2.6 MB)
显示所有 (150 个版本)

所有者:

作者:

  • Lyle Johnson

SHA 256 checksum:

09042db09e722f0134d8fe03480e31fe3928563a54c11402ab20b9fa15d5d66c

下载总次数 873,770

这个版本 2,423

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: