RubyGems Navigation menu

gdk_pixbuf2 0.90.8-x86-mingw32

Ruby/GdkPixbuf2 is a Ruby binding of GdkPixbuf-2.x.

版本列表:

  1. 3.3.6 - March 21, 2019 (34.0 KB)
  2. 3.3.5 - March 09, 2019 (34.0 KB)
  3. 3.3.4 - March 09, 2019 (34.0 KB)
  4. 3.3.3 - March 09, 2019 (34.0 KB)
  5. 3.3.2 - February 02, 2019 (34.0 KB)
  6. 0.90.8 - March 04, 2011 x86-mingw32 (1.1 MB)
显示所有 (177 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • The Ruby-GNOME2 Proejct Team

SHA 256 checksum:

de2c3bdf14d1298dbad0abb5036a972943c467fdab31b5bd21f53984d4f2ec5f

下载总次数 482,721

这个版本 2,818

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: