RubyGems Navigation menu

ghee 0.14.21

A complete, simple, and intuitive ruby API for all things Github.

版本列表:

  1. 0.15.23 - November 15, 2016 (30.5 KB)
  2. 0.15.22 - June 17, 2016 (30.0 KB)
  3. 0.14.22 - May 24, 2016 (30.0 KB)
  4. 0.14.21 - May 24, 2016 (30.0 KB)
  5. 0.14.20 - May 16, 2016 (30.0 KB)
显示所有 (30 个版本)

所有者:

作者:

  • Ryan Rauh, Jonathan Hoyt

SHA 256 checksum:

bfe02a0cce1b5933b10762f2d03d99c3e5dd60c09eeeef3dd8480ab9a3c6d024

下载总次数 113,767

这个版本 1,625

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: