RubyGems Navigation menu

gooddata-edge 0.6.27.edge