RubyGems Navigation menu

graphql 1.8.0

A plain-Ruby implementation of GraphQL.

版本列表:

  1. 1.10.0.pre1 - October 10, 2019 (255.0 KB)
  2. 1.9.14 - October 14, 2019 (250.0 KB)
  3. 1.9.13 - October 09, 2019 (249.5 KB)
  4. 1.9.12 - September 09, 2019 (249.0 KB)
  5. 1.9.11 - August 29, 2019 (455.0 KB)
  6. 1.8.0 - May 17, 2018 (894.5 KB)
显示所有 (177 个版本)

所有者:

作者:

  • Robert Mosolgo

SHA 256 checksum:

38cdc571992ff2118d443deb8e467c93550f49851b2a880f3cf819d2580350c3

下载总次数 9,321,331

这个版本 80,357

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: