RubyGems Navigation menu

graphql 1.8.5

A plain-Ruby implementation of GraphQL.

版本列表:

  1. 1.11.6 - October 29, 2020 (280.0 KB)
  2. 1.11.5 - September 30, 2020 (280.0 KB)
  3. 1.11.4 - August 25, 2020 (277.5 KB)
  4. 1.11.3 - August 13, 2020 (277.0 KB)
  5. 1.11.2 - August 01, 2020 (276.5 KB)
  6. 1.8.5 - July 10, 2018 (916.0 KB)
显示所有 (210 个版本)

所有者:

作者:

  • Robert Mosolgo

SHA 256 checksum:

8c09266fac2034507db40a97c9c228bf44440b1b10778e3c9bde4d08c1cd4996

下载总次数 22,286,431

这个版本 159,879

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: