RubyGems Navigation menu

gravaty 0.3.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 9.0.0 - April 23, 2019 (5.0 MB)
  2. 8.0.1 - February 25, 2019 (4.8 MB)
  3. 8.0.0 - November 27, 2018 (4.8 MB)
  4. 6.1.0 - March 26, 2017 (4.8 MB)
  5. 6.0.0 - April 29, 2016 (4.8 MB)
  6. 0.3.4 - May 09, 2013 (111.5 KB) 已废弃
显示所有 (92 个版本)

作者:

  • Marco Bresciani, 新部 裕

所有者:

SHA 256 checksum:

133000369d5beb2d82ff62e6aacb44f9cfc71172842abf9ca5adfa527c108958

下载总次数 13,006

这个版本 131

许可:

GNU GPLv3

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: