RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.42.0.pre1

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.46.3 - May 20, 2022 (11.9 MB)
  2. 1.46.2 - May 12, 2022 (11.9 MB)
  3. 1.45.0 - March 23, 2022 (11.9 MB)
  4. 1.44.0.pre2 - February 08, 2022 (11.8 MB)
  5. 1.43.1 - January 19, 2022 (11.8 MB)
  6. 1.42.0.pre1 - November 10, 2021 (11.8 MB)
显示所有 (115 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

efb01a9ed7d0f696df65e874ae688f17f513b7a3998a4e2d1c1cc6a20222d0a5

下载总次数 15,120,160

这个版本 4,945

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: