RubyGems Navigation menu

gtk2 3.3.9

Ruby/GTK2 is a Ruby binding of GTK+-2.x.

版本列表:

 1. 3.4.3 - May 10, 2020 (465.0 KB)
 2. 3.4.2 - May 02, 2020 (465.0 KB)
 3. 3.4.1 - October 16, 2019 (465.0 KB)
 4. 3.4.0 - October 10, 2019 (465.0 KB)
 5. 3.3.9 - October 10, 2019 (465.0 KB)
显示所有 (187 个版本)

Runtime 依赖关系 (3):

 • atk = 3.3.9
 • gdk_pixbuf2 = 3.3.9
 • pango = 3.3.9
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • The Ruby-GNOME Project Team

  SHA 256 checksum:

  f3b51e166e029f9d1178e1156503882de983e05063873228895842c95a58cb23

  下载总次数 388,035

  这个版本 600

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  LGPL-2.1+

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: