RubyGems Navigation menu

heroku 2.14.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.4 - September 25, 2018 (4.0 KB)
  2. 2.14.0 - November 12, 2011 (194.0 KB) 已废弃
显示所有 (555 个版本)

作者:

  • Heroku

所有者:

SHA 256 checksum:

77db9a8672c4177ac4b79e101038895a94d40046092bc153790acdfee9560423

下载总次数 3,195,449

这个版本 33,399

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: