RubyGems Navigation menu

heroku 2.2.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.4 - September 25, 2018 (4.0 KB)
  2. 2.2.1 - May 27, 2011 (188.5 KB) 已废弃
显示所有 (555 个版本)

作者:

  • Heroku

所有者:

SHA 256 checksum:

ac120a9ae92b7784d8c0553316057433304eb376e194093962052e7b07347d5d

需要的 Ruby 版本:

相关链接: