RubyGems Navigation menu

heroku 2.28.10

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.99.3 - June 29, 2018 (4.0 KB)
  2. 2.28.10 - July 06, 2012 (213.0 KB) 已废弃
显示所有 (554 个版本)

作者:

  • Heroku

所有者:

391f7ae8dd8c10dc323b7fbfe55b71a222788ec68b2aee512f8f4c5d8ae819aeDfb3948650131e4f0385c3328187cfca81e1a5b60421e23506a011c0dd06c1082ef3daa00f87b753edb8e45d86603b1a

SHA 256 checksum:

996967ddd95853cacdfa678a513357c8247d2220365fe241212d14684c83b41d

Required Ruby Version: None

相关链接: