RubyGems Navigation menu

jacuzzi 0.0.2

jacuzzi pulls your RSpec+Capybara+Selenium tests down from a git repo, and runs them.

版本列表:

  1. 0.1.4 - November 14, 2011 (5.5 KB)
  2. 0.1.3 - November 14, 2011 (5.5 KB)
  3. 0.1.2 - November 13, 2011 (5.5 KB)
  4. 0.1.0 - November 13, 2011 (5.5 KB)
  5. 0.0.9 - November 11, 2011 (5.5 KB)
  6. 0.0.2 - November 10, 2011 (5.0 KB)
显示所有 (13 个版本)

所有者:

作者:

  • Matthew Trost

SHA 256 checksum:

63d6515510204f64b0e90c5993e9ef87025004ead72c27d80ff8a0b77f7db7bb

下载总次数 26,914

这个版本 2,003

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: