RubyGems Navigation menu

libv8 3.16.14.5-x86_64-darwin-13

Distributes the V8 JavaScript engine in binary and source forms in order to support fast builds of The Ruby Racer

版本列表:

  1. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-linux (7.6 MB)
  2. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-18 (6.7 MB)
  3. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 x86_64-darwin-14 (6.7 MB)
  4. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-14 (6.7 MB)
  5. 7.0.276.38.0beta1 - November 20, 2018 universal-darwin-16 (6.7 MB)
  6. 3.16.14.5 - September 09, 2014 x86_64-darwin-13 (38.5 MB)
显示所有 (446 个版本)

作者:

  • Charles Lowell

所有者:

SHA 256 checksum:

ba152cb4de8a817fb0e36745f976f6b285c8d997782cd4c8cae99dc90fde1476

下载总次数 37,215,272

这个版本 5,264

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: