RubyGems Navigation menu

libv8 6.7.288.46.1-universal-darwin-17

Distributes the V8 JavaScript engine in binary and source forms in order to support fast builds of The Ruby Racer

版本列表:

  1. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 x86_64-linux (79.3 MB)
  2. 7.8.279.23.0beta1 - December 09, 2019 (2.1 MB)
  3. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 x86_64-linux (64.2 MB)
  4. 7.4.288.28.0beta1 - May 28, 2019 (2.2 MB)
  5. 7.3.492.27.3beta1 - May 07, 2019 x86_64-linux (62.2 MB)
  6. 6.7.288.46.1 - July 06, 2018 universal-darwin-17 (6.6 MB)
显示所有 (472 个版本)

所有者:

作者:

  • Charles Lowell

SHA 256 checksum:

88934ca3e7fc29602c622d4e67b4bc9b16cb59f98c6b60643d11843f6c9d76de

下载总次数 48,933,145

这个版本 2,852

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: