RubyGems Navigation menu

license-acceptance 0.2.8

Chef End User License Agreement Acceptance for Ruby products

版本列表:

  1. 1.0.13 - June 12, 2019 (21.0 KB)
  2. 1.0.12 - May 24, 2019 (21.0 KB)
  3. 1.0.11 - May 15, 2019 (21.0 KB)
  4. 1.0.8 - May 14, 2019 (21.0 KB)
  5. 1.0.7 - May 14, 2019 (21.0 KB)
  6. 0.2.8 - April 16, 2019 (15.5 KB)
显示所有 (18 个版本)

所有者:

作者:

  • tyler-ball

SHA 256 checksum:

a9672e156a91118da007415a60137b5ecc52909b5cfdf1b6dc3cd116a5a64800

下载总次数 739,536

这个版本 344

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: