RubyGems Navigation menu

load_balanced_tire 0.4.2

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.11 - August 08, 2012 (94.5 KB)
  2. 0.4.2 - August 08, 2012 (94.5 KB) 已被移除
  3. 0.1 - August 08, 2012 (94.5 KB)
顯示所有版本(共 3)

作者:

  • Karel Minarik

擁有者:

SHA 256 checksum:

5cabad5834eb6001b1cc96dd387a7e68fbfa8be386137bcc5a29fb43c4a60ff6

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相關連結: