RubyGems Navigation menu

merb-admin 0.8.7

MerbAdmin is a Merb plugin that provides an easy-to-use interface for managing your data

版本列表:

  1. 0.8.8 - December 13, 2010 (552.5 KB)
  2. 0.8.7 - October 16, 2010 (553.0 KB)
  3. 0.8.6 - October 02, 2010 (553.0 KB)
  4. 0.8.5 - September 12, 2010 (552.5 KB)
  5. 0.8.3 - September 11, 2010 (552.5 KB)
显示所有 (41 个版本)

作者:

  • Erik Michaels-Ober

所有者:

SHA 256 checksum:

a893d2a9787ff93d861c6d3884b73abafe92d2981d699dc99db3d824b9cc0bec

下载总次数 98,778

这个版本 2,425

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: