RubyGems Navigation menu

milia 0.3.19

Transparent Multi-tenanting for hosted Rails 3.1+/Ruby 1.9.2 applications

版本列表:

  1. 1.3.1 - February 20, 2017 (19.5 KB)
  2. 1.3.1.beta1 - January 31, 2017 (19.5 KB)
  3. 1.2.1 - January 31, 2017 (74.0 KB)
  4. 1.2.0 - January 15, 2015 (73.5 KB)
  5. 1.1.1 - January 03, 2015 (73.5 KB)
  6. 0.3.19 - December 10, 2011 (48.0 KB)
显示所有 (39 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • David Anderson

SHA 256 checksum:

90a88070136b13514a5d5396e2e1762b0c1ca89d66e313ed9a7b28b71b03912a

下载总次数 808,766

这个版本 1,924

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: