RubyGems Navigation menu

mm-devise 1.1.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0 - June 01, 2011 (9.0 KB)
  2. 1.3 - June 01, 2011 (8.5 KB)
  3. 1.2 - June 01, 2011 (9.0 KB)
  4. 1.1.10 - January 10, 2011 (15.0 KB)
  5. 1.1.8 - January 10, 2011 (15.0 KB)
  6. 1.1.2 - September 19, 2010 (15.5 KB) 已废弃
显示所有 (12 个版本)

作者:

  • Kristian Mandrup

所有者:

2a018f8b16a3fe7273afde907c2e1bec

SHA 256 checksum:

4b90e3951c886accaf9a0a342e226f87b7754047d82a98d6546af98cd12af0b8

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: